top of page

PARKOVACÍ SYSTÉMY

Stěrkové systémy pro parkovací plochy a vícepodlažní parkoviště musí odolávat mechanickému namáhání i fyzikálním a chemickým vlivům. SABROLI - CHEM s.r.o. společně s CONICA AG nabízí přizpůsobené a testované systémy povrchové ochrany pro všechny aplikace. Poskytujeme řešení pro základové desky, mezipatra i střešní parkoviště. Naše rozsáhlé portfolio umožňuje nákladově efektivní řešení a také velmi rychlé systémy pro urgentní projekty. Parkovací plochy lze navrhnout moderním a atraktivním způsobem pomocí barevných akcentů.

bottom of page